ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ ได้ที่
1. ทางจดหมายที่
2. ทาง email ที่ someone@pednutrition.org
3. ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข